Regulamin


REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady sprzedaży przez PRACOWNIĘ BANACH  CARDS papeterii ślubnej i dodatków prezentowanych na stronie www.banachcards.pl.

Właścicielem pracowni jest Anna Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PRACOWNIA BANACH CARDS – ANNA BANACH z siedzibą w Elblągu przy ul. Piechoty 13/35 NIP: 5782639545; REGON: 366553787 (zwana dalej Pracownią).

 

 1. Każdy klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z tym, iż klient zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
 2. Pracownia prowadzi sprzedaż detaliczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci internet.
 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Pracownią.
 4. Warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest przesłanie przez Klienta oferty kupna na email: pracownia@banachcards.pl wraz z formularzem, a także przyjęcia tej oferty przez Pracownię.
 5. Kontakt z Pracownią można uzyskać za pośrednictwem email: pracownia@banachcards.pl
 6. Oferowane wyroby są wykonywanie ręcznie, przez co mogą nieznacznie różnić się od siebie. Pracownia dokłada wszelkich starań, aby zniwelować wszelkie rozbieżności. Rozbieżności mogą również występować w różnicy kolorów (głębia, jaskrawość, nasycenie) i tekstur widocznych na ekranie monitora a ich fizycznymi cechami. Nie jest to jednak zależne od Pracowni, a jedynie uwarunkowane ustawieniami monitora, za co Pracownia nie odpowiada.
 7. Projekty kolekcji zamieszczonych na stronie www.banachcards.pl są poglądowe i podlegają personalizacji.
 8. Pracownia zastrzega sobie prawo do publikacji projektów na stronie www.banachcards.pl
 9. Informacje handlowe zamieszczone na stronie www.banachcards.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 

ZASADY SKŁADANIA  REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient przedstawia ofertę kupna na email pracownia@banachcards.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.banachcards.pl, następnie Pracownia przesyła formularz zamówienia który wypełnia Klient. Aby zamówienie zostało przyjęte Klient zobowiązany jest do podania w formularzu danych personalnych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym: imię, nazwisko, nr telefonu (informacja dla kuriera), adres zamieszkania i adres dostawy, oraz przesłania danych do projektu, w tym dodatkowych plików tekstowych do personalizacji. Poprawnie wypełnione dokumenty Klient wysyła na adres mailowy Pracowni.
 2. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Pracownię.
 3. Pracownia może odmówić realizacji zamówienia w sytuacji braku kontaktu z Kupującym przez 7 dni oraz w przypadkach, gdy istnieje podejrzenie złożenia fikcyjnego zamówienia z fikcyjnymi danymi.
 4. Pracownia potwierdza zamówienie w ciągu 2 dni roboczych, podając jednocześnie kwotę należną do przedpłaty za zamówienie. Zapytanie wysłane w dni robocze po godz. 13, w dni weekendowe i świąteczne rozpatrywane jest kolejnego dnia roboczego.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na koncie bankowym Pracowni.
 6. Pracownia zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku braku wpłaty za zamówienie do 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Pracownię.
 7. Realizacja zamówienia podzielona jest na 2 etapy: wstępny projekt (makieta) i właściwy projekt.
 8. W pierwszym etapie realizacji Pracownia opracowuje i wysyła na wskazany przez Klienta email wstępny projekt składu tekstu w formacie pdf w terminie do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zaakceptować projekt, bądź wprowadzić ewentualne poprawki (możliwe 2 rundy poprawek).
 9. Od momentu zaakceptowania przez Klienta wstępnego projektu, Pracownia przystępuje do drugiego etapu realizacji zamówienia, którego czas realizacji nie może przekroczyć 28 dni roboczych. Szacunkowy czas realizacji drugiego etapu realizacji można potwierdzić w momencie składania zamówienia, jest on uzależniony od ilości zamówień oraz dostępności komponentów.
 10. Potwierdzonego oraz zaakceptowanego projektu zamówienia nie można anulować.
 11. Pracownia nie realizuje „dodruków” po zrealizowaniu zamówienia. W przypadku konieczności zamówienia dodatkowych zaproszeń lub dodatków, Klient składa nowe zamówienie, w którym obowiązuje minimum logistyczne jak w punkcie 13.
 12. Pracownia zastrzega sobie prawo do niezrealizowania, wstrzymania lub wydłużenia terminu realizacji, w sytuacjach podyktowanych siłą wyższą oraz brakiem komponentów. Jednocześnie Pracownia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji.
 13. Minimalna ilość zaproszeń/zawiadomień wynosi 30szt, w przypadku pozostałej papeterii/dodatków minimum stanowi wartość 100pln.

 

PRODUKTY, CENY I PŁATNOŚCI

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.banachcards.pl są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskich złotych (pln).
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów pakowania i przesyłki.
 3. Cena jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
 4. Pracownia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej i cenowej, przy czym zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
 5. Personalizacja zaproszeń jest dodatkowo płatna 0,5pln/szt. Standardowo zaproszenie posiada miejsce wykropkowane na wypisanie imion i nazwisk zapraszanych gości.
 6. Pracownia nie wystawia faktur VAT.
 7. Obowiązujący termin płatności stanowi przedpłata w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 8. Obowiązującą formą płatności jest przelew na konto:

 

Anna Banach

ul. Piechoty 13/35

82-300 Elbląg

 

ING Bank Śląski S.A.: 31 1050 1764 1000 0090 7484 6719

 

KONIECZNIE Z DOPISKIEM W TYTULE PRZELEWU:

tytułem: Imię i nazwisko klienta, nr zamówienia

 

 

 

 

DOSTAWA

 

 1. Koszt dostawy i pakowania ponosi klient.
 2. Dostawy odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszt przesyłki uzależniony jest od ilości i rodzaju zamówionych produktów, który jest indywidualnie ustalany na etapie potwierdzenia zamówienia.
 4. Pracownia nie jest odpowiedzialna za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej.
 5. Czas dostawy nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.

 

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy składać na firmowy adres skrzynki mailowej lub adres korespondencyjny firmy.
 2. Reklamacji podlega produkt gotowy, który jest niezgodny z zaakceptowanym projektem, lub produkt uszkodzony.
 3. Z uwagi na ręczne wykonanie produktów, mogą się one nieznacznie od siebie różnić, co nie może być przedmiotem reklamacji.
 4. Różnice w kolorach i fakturach między produktem fizycznym a wyświetlanym w monitorze wynikają z przyczyn technicznych, co nie może być przedmiotem reklamacji.
 5. Produkty wadliwe, których wada powstała w wyniku błędu Klienta w przygotowanych danych do projektu (błędy ortograficzne, odmiana nazwisk, itd…), nie może być przedmiotem reklamacji.
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki, warunkiem przyjęcia reklamacji jest sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera.
 7. Klient dostarcza wadliwy towar do Pracowni na swój koszt, który zostanie Klientowi zwrócony w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane przez Pracownię.
 9. Pracownia zobowiązuje się do rozpatrzenie reklamacji do 14 dni roboczych.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Pracownia zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy bądź ponownej produkcji, kosztów wysyłki nowego towaru, lub w sytuacji gdy będzie to niemożliwe zwróci równowartość wadliwego towaru na wskazany przez Klienta nr rachunku bankowego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie do 14 dni od otrzymania produktu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić niezwłocznie zakupione produkty w nienaruszonym stanie Pracowni, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Pracownia zobowiązuje się do zwrotu ceny za zakupiony produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta w terminie 14 dni od oświadczenia woli odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Pracownia dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Pracownia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pracownię, Pracownia nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 7. Odstąpienie od umowy Klient może złożyć pisemnie i wysłać na adres korespondencyjny firmy, bądź elektronicznie na adres firmowej skrzynki mailowej.
 8. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest poniżej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie projekty/obrazy/zdjęcia i inne formy pracy artystycznej są własnością Pracowni i są chronione prawami autorskimi, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.banachcards.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Dane osobowe przekazywane Pracowni wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Pracownia przekazuje dane osobowe Klienta firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 3. Pracownia dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed nieuprawnionym dostępem.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. Podczas przeglądania strony www.banachcards.pl Pracownia umieszcza pliki cookies na urządzeniach końcowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony www.banachdesigns.com , co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika oraz na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
 5. Użytkownik strony www.banachcards.pl może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu poprzez wykorzystanie opcji dostępnych w jego przeglądarce.
 6. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.